OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Imuran

Azathioprinum
L04AX01 Leki hamujące układ odpornościowy - różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg
- rej. 01443

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 4870
Lz lecznictwo zamknięte
05909990144310
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.