OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Mustophoran

Fotemustinum
L01AD Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujace pochodne nitrozomocznika
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 208 mg
- rej. 04801

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 15449
Lz lecznictwo zamknięte
05909990480111
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.