OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Emoclot

Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki
B02BD06 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m.
- rej. 09893

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + zestaw do sporządzania roztworu i podania
ID: 63608
Lz lecznictwo zamknięte
05909990835720
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.