OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tarcefoksym

Cefotaximum
J01DD01 (J01D?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 2 g
- rej. 12233

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 32995
Lz lecznictwo zamknięte
05909990587971
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.