OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Phoxilium

Produkt złożony
B05ZB Produkty hemofiltracji
roztwór do hemofiltracji i hemodializy -
- rej. 16456

Opakowanie handloweWydawanie
2 worki dwukomorowe 5000 ml
ID: 56359
Lz lecznictwo zamknięte
05909990764549
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.