OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Glycophos

Natrii glycerophosphas
B05XA Płyny dożylne uzupełniające - elektrolitowe
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 216 mg/ml
- rej. 72/13

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. 20 ml
ID: 25467
Lz lecznictwo zamknięte
05909997221687
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.