OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ebrantil 25

Urapidilum
C02CA06 Obniżające ciśnienie - leki antyadrenergiczne o działaniu obwodowym, blokery receptora alfa
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
- rej. 46/08

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 70887
Lz lecznictwo zamknięte
05909990503773
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.