OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Sulperazon 2 g

Cefoperazonum + Sulbactamum
J01DD62 (J01D?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1 g + 1 g
- rej. 80/08

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 72750
Lz lecznictwo zamknięte
05909990504251
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.