OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Regiocit

Natrii citras + Natrii chloridum
B05ZB Produkty hemofiltracji
roztwór do hemodiafiltracji (5,29 g + 5,03 g)/l
- rej. 22973

Opakowanie handloweWydawanie
2 worki 5000 ml
ID: 113976
Lz lecznictwo zamknięte
05909991259402
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.