OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Methylphenidate Mylan

Methylphenidati hydrochloridum
N06BA04 Leki psychostymulujące i nootropowe - sympatykomimetyki działające ośrodkowo
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 54 mg
- rej. 23599

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 119142
Rpw środki odurzające
05909991306588
60 tabl.
ID: 119143
Rpw środki odurzające
05909991306595
90 tabl.
ID: 119144
Rpw środki odurzające
05909991306601
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.18 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.