OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Xanconalon

Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum
N02AA55 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg + 10 mg
- rej. 24259

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl. w blistrach perforowanych
ID: 124771
Rpw środki odurzające
05907626708141
60 tabl. w blistrach perforowanych
ID: 124772
Rpw środki odurzające
05907626708158
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.