OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Padeliporfin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
TOOKAD
Padeliporfin
100400647
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 183 mg
L01XD07
TOOKAD
Padeliporfin
100400660
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 366 mg
L01XD07
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.