OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Afinitor

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Afinitor
Everolimusum
100211716
tabletki 5 mg
L01XE10
Afinitor
Everolimusum
100211722
tabletki 10 mg
L01XE10
Afinitor
Everolimusum
100295200
tabletki 2,5 mg
L01XE10
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.