OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Anagrelide-Vipharm

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Anagrelide Vipharm
Anagrelidum
100380206
kapsułki twarde 0,5 mg
L01XX35
Anagrelide Vipharm
Anagrelidum
100380212
kapsułki twarde 1 mg
L01XX35
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.