OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku BDS-N

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
BDS N
Budesonidum
100334577
zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml
R03BA02
BDS N
Budesonidum
100334583
zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml
R03BA02
BDS N
Budesonidum
100334590
zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml
R03BA02
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.