OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Bortezomib-Teva

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bortezomib Teva
Bortezomibum
100351877
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg
L01XX32
Bortezomib Teva
Bortezomibum
100351883
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3,5 mg
L01XX32
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.