OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Sulperazon-2-g

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Sulperazon 2 g
Cefoperazonum + Sulbactamum
100127743
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 mg + 1000 mg
J01DD62
Sulperazon 2 g
Cefoperazonum + Sulbactamum
100264150
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1 g + 1 g
J01DD62
Sulperazon 2 g
Cefoperazonum + Sulbactamum
100268604
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1 g + 1 g
J01DD62
Sulperazon 2 g
Cefoperazonum + Sulbactamum
100324142
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1 g + 1 g
J01DD62
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.